Mārtiņš Grauds

Kapusvētki

Kapu soliņi

„Kaut kad pa vidu kapusvētku bildēšanai sākās arī kapu soliņu „portretēšana”. Ierodies kapos iepriekš, izstaigā tos, meklējot rakursus, skaties, kā krīt gaisma – un pamani soliņus. Ieraugi, ka tie ir ļoti dažādi. Sākot soliņus fotografēt, parādās kolekcionāra prieks un pārsteigums par to, cik neticami dažādi tie ir. Ja kapu dārziņš ir femīnais elements kapu kultūrā, tad soliņš ir maskulīnais. Soliņos var ieraudzīt latvieša izdomu – no kādiem tik materiāliem un kādās variācijās kapu soliņš nav salikts kopā! Koks ar akmeni, koks ar dzelzi, soliņu kāju formu daudzveidība, soliņi ar atvilktnēm darbarīku glabāšanai – man ir prieks par latviešu amatniecību, fantāziju un izdomu. Soliņos var nolasīt to darinātāja sociālo stāvokli, rocību, pieredzi un izglītību, biogrāfiju. Uzkrājums radīja atklājumu – ka soliņi ir cilvēku portreti.” Mārtiņa Grauda fotokolekcijā ir ap 400 dažādu soliņu.

GRAVESIDE BENCH IS A MALE PORTRAIT

“At some point amidst all the picture-taking at the Cemetery Festival, I also started shooting ‘portraits’ of graveside benches. You arrive at the cemetery in advance, walk around looking for the best angles and checking the way the light falls – and you notice the benches. And you see that they are very different. As you start to photograph the benches, a collector’s joy eventually emerges and you are also surprised at how incredibly different they are. If the cemetery mini-garden is the feminine element in the cemetery culture, then the bench is the masculine one. Graveside benches demonstrate the ingenuity of the Latvian mind: the diversity of materials and ap- proaches to construction is incredible: wood and stone; wood and iron; the variety of leg shapes; benches with drawers for tool stor- age – I’m so excited about the Latvian craftsmanship, imagination and resourcefulness! When you look at a bench, you can figure out the social status, level of prosperity, experience, education and biography of the maker. As the number of pictures grew, it dawned on me that graveside benches are actually people’s portraits.” Mārtiņš Grauds’ collection of photographs features some 400 different benches.

Built with Berta.me